Garantievoorwaarden voor producten en installaties: waar heeft u recht op?

Een installatie valt onder meerdere garanties. Er bestaan garanties voor de verschillende onderdelen van het systeem en voor de installatie als geheel: de installatiegarantie.

Installatiegarantie

De installatiegarantie van Zonnewinst vindt u in onze Algemene Voorwaarden.